Taksäkerhet

Taksäkerhet är aldrig onödigt

Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, snörasskydd och livlinefästen m.m. som är avsedda att placeras på tak.

Takskyddet har flera funktioner

  • Att förebygga olyckor genom fall eller halkning på tak
  • Att skydda taket i sig så att det inte skadas när taket beträds
  • Skydda personer som befinner sig i direkt närhet (t.ex under)

De säkerhetskrav som ställs på tak regleras av flera olika myndigheter, och som fastighetsägare bär du ansvar för eventuella olyckor. Taksäkerhetsprodukterna skräddarsys för ditt hus. Vi arbetar mestadels med marknadsledande produkter från CW Lundberg och vi kan erbjuda taksäkerhet på samtliga typer av tak och takmaterial. Du som kund kan alltid kräva ett typgodkännande eller certifikat på produkterna du köper. Vi kan även komplettera ert befintlga takskydd.