Papptak

Papptak och tätskikt

Dagens moderna tätskiktsmattor av asfalt från Icopal ger kostnadseffektiva tak med ett traditionellt utseende och mycket lång livslängd. Produkterna produceras i Sverige för svenska förhållanden vilket vi tycker är mycket viktigt. Icopals tätskiktsmattor passar på de flesta tak från garage- och villatak till stora tak på hyreshus, industrier och lagerlokaler. Icopal har ett stort tillbehörsprogram med det mesta som ett tak behöver utrustas med.

Vi kan även erbjuda marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak. Garantin omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete och lämnas av oss auktoriserade takentreprenör. Garantin är knuten till fastigheten oavsett ägare vilket även är en trygghet vid en eventuell försäljning.