Miljö

Vi på Östergrens Tak & Plåt AB gör vad vi kan för framtiden

Alla behöver vi tak över huvudet. Taket är den viktigaste delen av husets skydd mot klimatpåverkan. Idag är kraven på ett bra tak många och höga. Yttertaket ska täta mot vind, vatten, snö och kyla. Taket ska tåla snöskottning och isborttagning samt i viss mån stå emot brand. Det ska behålla formen under tunga snölaster, ha en god vidhäftning och helst åldras med behag.

På Östergrens Tak o Plåt AB ser vi till att valet av tak och takmaterial blir rätt från början.