0702 35 53 92 info@ostergrenstak.se
  • Vi erbjuder marknadens mest omfattande trygghetspaket!

Samarbetspartners


Tätskiktsgarantier

Trygghetspaketet från oss omfattar allt från material och följdskador till takläggarens arbete. En trygghet för båda parter.


IcoPal

IcoPal erbjuder byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.


Entrepenadföretagen


Plåtslagarnas Riksförbund