0702 35 53 92 info@ostergrenstak.se

Samarbetspartners


Tätskiktsgarantier

Trygghetspaketet från oss omfattar allt från material och följdskador till takläggarens arbete. En trygghet för båda parter.


IcoPal

IcoPal erbjuder byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.


Derbigum

Tak för fastighetsägare som bryr sig!


Entrepenadföretagen


JSK

Vi sponsrar ungdomsföreningen i JSK sedan 2013


Lindab


Plannja

Bandplåt sedan 1967


Plåtslagarnas Riksförbund


Svenskt Näringsliv