0702 35 53 92 info@ostergrenstak.se

Vi på Östergrens Tak & Plåt AB gör vad vi kan för framtiden

Alla behöver vi tak över huvudet. Taket är den viktigaste delen av husets skydd mot klimatpåverkan. Idag är kraven på ett bra tak många och höga. Yttertaket ska täta mot vind, vatten, snö och kyla. Taket ska tåla snöskottning och isborttagning samt i viss mån stå emot brand. Det ska behålla formen under tunga snölaster, ha en god vidhäftning och helst åldras med behag.

Taket ska vara framtaget i en miljövänlig process av miljövänligt material. På Östergrens Tak o Plåt AB ser vi till att valet av tak och takmaterial blir rätt från början.  Då människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet måste vi vidta åtgärder för att gemensamt minska vår samlade energianvändning för att minska växthuseffekten. Vi arbetar med produkter som är framtagna med mindre råvaruåtgång och lägre energiåtgång vid produktion, distribution och applikation.  Det är bra för oss alla!

Gröna Tak 

Förutom att man får ett vacker tak finns det även en mängd fördelar med att lägga ett sedumtak:

*Fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%

*Tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd

*Våra insekter och pollinatörer hittar en plats i staden och därmed ökar den biologiska mångfalden

*Vi erbjuder den totala taklösningen

*Odlingarna ligger i Småland med svenskt växtmaterial

Takvegetation är välbeprövade och har minimal vikt och höjd

 

Avfallshantering

Jordens tillgångar förbrukas för snabbt för att upprätthålla en hälsosam balans, vilket innebär att de val vi gör nu får konsekvenser som kommande generationer får betala för. Vad vi behöver göra är att hitta effektiva sätt att ta hand om avfall som i nuläget deponeras eller bränns, och det är precis vad vi gör. Allt vi tar hand om sorteras och återvinns på bästa möjliga sätt.